Prosper Kalmogo is een 52-jarige albino man uit Burkina Faso die een behandeling tegen huidkanker ondergaat.
In India volgt Santha Kumary een opleiding tot verpleegkundige.

Activiteiten

Hoeve Zadoks Fonds verleent financiële ondersteuning aan individuele mensen in nood, waar ook ter wereld.

Een groot deel van de aanvragen bereikt het bestuur via relaties die in het betrokken land wonen en/of werken. De aanvragen zijn hierdoor goed onderbouwd. Het moet voor het bestuur controleerbaar zijn dat het geld rechtstreeks en volledig bij de mensen terecht komt die daadwerkelijk hulp nodig hebben.

Het bestuur streeft er naar om het beschikbare budget voor 60% in te zetten voor onderwijsaanvragen en 40% voor aanvragen van medische aard. Onderstaand vindt u een korte impressie van aanvragen die door het Hoeve Zadoks Fonds gehonoreerd zijn.

Europa
Naast een sporadische aanvraag vanuit Nederland, komen de aanvragen in dit continent met name uit Oost Europa:
▪ In de Oekraine zijn onder meer kinderen met extreme wijnvlekken in het aangezicht behandeld en heeft het Hoeve Zadoks Fonds de medicijnkosten van een aantal kankerpatiëntjes op zich genomen.
▪ Enkele, in Nederland met een beurs studerende, zeer talentvolle conservatorium studenten afkomstig uit voormalig Joegoslavië, hebben van het fonds ondersteuning in hun studiekosten gekregen.

Midden- en Zuid-Amerika
De aanvragen vanuit Midden en Zuid-Amerika hebben veelal betrekking op onderwijs:
▪ Betaling van het schoolgeld voor twee kleuters in Colombia en voor enige middelbare scholieren in Guatemala
▪ Financiering van een beroepsopleiding in Bolivia en betaling van het collegegeld voor een universitaire student bedrijfsadministratie in Brazilië.

Azië
In dit continent komen de meeste aanvragen binnen uit Zuid-Oost Azië en gaat het vaak om scholing:
▪ Een mooi voorbeeld is Sri Wangi uit Indonesië die met financiële hulp van het Hoeve Zadoks Fonds een geneeskunde opleiding heeft afgerond en nu als arts werkt in een ziekenhuis en daarnaast les geeft aan de medische faculteit
▪ In India steunt het Hoeve Zadoks Fonds meisjes die afkomstig zijn uit zeer arme milieus, maar wel de ambitie en intelligentie hebben om een studie of vakopleiding, vaak verpleging, te volgen.

Afrika
Uit Noord- en Midden-Afrika ontvangt het fonds vooral aanvragen van medische aard:
▪ Regelmatig komen er verzoeken binnen voor financiering van arm- of beenprotheses
▪ Het fonds heeft voor een vrouw uit Kameroen de operatie van een klompvoet betaald
▪ In Ivoorkust is een gender operatie bekostigd
▪ Voor een aantal albino mensen in Burkina Faso is de behandeling van huidkanker vergoed
Uit Zuidelijk-Afrika heeft het Hoeve Zadoks Fonds de afgelopen twee decennia vooral aanvragen ontvangen met betrekking tot universitaire opleidingen van heel uiteenlopende aard.

© Copyright 2016 Hoeve Zadoks